Pedagogisch beleidsplan Bengeltjes

Het opvangen van kinderen is een grote verantwoordelijkheid. Zeker als kinderen voor langere tijd bij je komen zoals het geval is in de kinderopvang. Wij hebben onze visie en werkwijze voor jullie vastgelegd in een pedagogisch beleidsplan. Dit beleid wordt gedragen door iedereen in de organisatie en geeft richting aan ons werk. Ons pedagogisch beleidsplan kunnen jullie hieronder lezen:

 

 Pedagogisch beleidsplan Bengeltjes

 VVE Informatie

 VVE Werkplan