Vrije dagen

Nieuwjaarsdag

Carnavalsmaandag

Paasmaandag

Koningsdag

Bevrijdingsdag (1x in de 5 jaar)

Hemelvaartsdag

Vrijdag na Hemelvaart

Pinstermaandag

Eerste kerstdag

Tweede kerstdag

De peutergroep is ook alle schoolvakanties gesloten