Robbedoes Ouderraad
 

Omdat wij het belangrijk vinden dat ouders ook hun inbreng hebben binnen het Kinderdagverblijf is er een ouderraad die bestaat uit minimaal drie ouders. Deze ouderraad heeft regelmatig contact met de leidinggevenden en behartigt de belangen van ouders en kinderen.

Mocht je specifieke vragen en/of opmerkingen hebben voor de ouderraad dan schrijf ons een mailtje naar: ouderraad@robbedoes-heel.nl
Een van de ouders uit de ouderraad zal deze mail dan ontvangen en tijdens de eerstvolgende vergadering op tafel leggen.

Notulen van de ouderraad zijn voor Robbedoes-ouders openbaar en kunnen altijd worden nagelezen. Vraag de leiding van Robbedoes voor inzage.