Robbedoes Pedagogisch Beleidsplan

Het opvangen van kinderen is een grote verantwoordelijkheid. Zeker als kinderen voor langere tijd bij je komen zoals het geval is in de kinderopvang. Er is dan een visie op de rol in de kinderopvang van de kinderen nodig. Zo'n visie hebben wij vastgelegd in ons pedagogisch beleid. Dit beleid wordt gedragen door iedereen in de organisatie en geeft richting aan ons werk. Klik op de onderstaande link voor een ons uitgebreid pedagogisch beleidsplan:

Pedagogisch beleidsplan van Robbedoes

Pedagogisch beleidsplan van Robbedoes   (112 Kb)