Algemene informatie

Om iedereen goed te kunnen informeren over wat en waar Robbedoes voor staat eerst onze algemene informatie op een rijtje.

Mocht je na het lezen van de aangeboden informatie nog altijd vragen hebben of behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek dan is dat uiteraard altijd mogelijk. Hiervoor willen we je verwijzen naar ons "Contact" pagina. Daar vindt je nodige contact gegevens.

 

 Algemene voorwaarden

 GGD Inspectierapport

 Beleidsplan Veiligheid en gezondheid

 Klachtenregelement

 Klachtenvrijbrief geschillencommissie

 Melding van ongevallen en incidenten kinderdagverblijf Robbedoes

 Privacy Policy AVG

 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 Ziektebeleid robbedoes

 Protocol sportclubs en muziekles tijdens BSO tijd

 LRK nummers