De Speel Ark - Pedagogisch beleidsplan

Hier vindt u het pedagogisch beleids- / werkplan voor de naschoolse opvang van Robbedoes. We hebben ervoor gekozen voor de beide vormen van kinderopvang, de dagopvang binnen de kinderdagverblijven voor kinderen van 0-4 jaar en naschoolse opvang voor kinderen van 4-12 jaar, een eigen pedagogisch beleids- /werkplan te ontwikkelen.

We hebben hiervoor gekozen omdat beiden groepen een andere werkwijze vragen. Voor het basisschoolkind is de wereld uitgebreider en complexer voor een baby/peuter. Hij gaat naar school, sluit vriendschappen, wordt zelfstandiger en maakt eigen keuzes. Ze vragen steeds minder verzorging en meer begeleiding in hun ontwikkeling. Ook het communiceren via taal is erg belangrijk.

Daarnaast spelen er op de naschoolse opvang andere zaken/situaties dan op een kinderdagverblijf. Denk aan ophalen van school, het beoefenen van sport, het spelen bij vriendjes, pesten etc.

Dit plan geeft de lijnen aan van het beleid binnen de naschoolse opvang en vertelt hoe wij hier uitvoering aan geven. Zoals jullie wellicht al is opgevallen is de naschoolse opvang uitgebreid met tussenschoolse opvang en zelfs op kleine schaal voorschoolse opvang.

We kunnen nu dus spreken van Buitenschoolse opvang "De Speel Ark".

Klik op onderstaande link voor het pedagogisch beleidsplan wat nog in zijn geheel van toepassing is op naschoolse opvang. Ter zijner tijd zullen er dus eventuele toevoegingen / wijzigingen / aanpassingen toegevoegd worden. We houden u op de hoogte.

Pedagogisch beleidsplan van de SpeelArk